‘Nhầm l/n là lỗi nói ngọng, không phải đa...

Thứ sáu, 9/11/2018, 17:00 (GMT+7) ‘Nhầm l/n là lỗi nói ngọng, không phải đa dạng …

‘Nhiều sinh viên sống ảo nên uống quán cà...

Thứ sáu, 9/11/2018, 19:00 (GMT+7) ‘Nhiều sinh viên sống ảo nên uống quán cà phê …

Ngọng ‘l, n’ rất khó sửa vì người thân,...

Thứ bảy, 10/11/2018, 06:00 (GMT+7) Ngọng ‘l, n’ rất khó sửa vì người thân, dân …

Xe container đi ngược chiều ‘kiểu tự sát’ trên...

Thứ bảy, 10/11/2018, 11:15 (GMT+7) Xe container đi ngược chiều ‘kiểu tự sát’ trên cao …

Cắm cột sơn đỏ trên phố ‘đồng phục’ ở...

Thứ bảy, 10/11/2018, 19:48 (GMT+7) Cắm cột sơn đỏ trên phố ‘đồng phục’ ở Hà …

‘Nhầm l/n là lỗi nói ngọng, không phải đa...

Thứ sáu, 9/11/2018, 17:00 (GMT+7) ‘Nhầm l/n là lỗi nói ngọng, không phải đa dạng …

‘Nhiều sinh viên sống ảo nên uống quán cà...

Thứ sáu, 9/11/2018, 19:00 (GMT+7) ‘Nhiều sinh viên sống ảo nên uống quán cà phê …

Ngọng ‘l, n’ rất khó sửa vì người thân,...

Thứ bảy, 10/11/2018, 06:00 (GMT+7) Ngọng ‘l, n’ rất khó sửa vì người thân, dân …

Xe container đi ngược chiều ‘kiểu tự sát’ trên...

Thứ bảy, 10/11/2018, 11:15 (GMT+7) Xe container đi ngược chiều ‘kiểu tự sát’ trên cao …

Cắm cột sơn đỏ trên phố ‘đồng phục’ ở...

Thứ bảy, 10/11/2018, 19:48 (GMT+7) Cắm cột sơn đỏ trên phố ‘đồng phục’ ở Hà …
>