Bài học của thanh niên lạng lách xe máy, tông ôtô rồi ngã bất tỉnh

>