Biểu tình, liệu có đúng?

Biểu tình, liệu có đúng không?

Biểu tình, liệu có đúng không?

“Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng” (Nguyễn Du)

Lẽ ra FB chỉ nên bàn những chuyện vui vui một tí, hoặc là bàn chuyện văn chương cho nó đỡ nhức đầu, ví dụ như:
“Biểu tình” là gì? Đơn giản là: Biểu là tỏ bày; tình là tình cảm. Tức là biểu lộ tình cảm ra bên ngoài.
À, hóa ra ngày nào ai cũng biểu tình hết mà không biết, có người nào mà ngày nào không biểu tình đâu? Vui thì biểu lộ vui, buồn thì biểu lộ buồn, còn không vui cũng không buồn thì … cũng làm thơ được mà.

Copy lại link cũ, sợ vài bữa nữa link bị xóa:
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/hoc-sinh-ha-noi-bieu-tinh-chong-chien-tranh-iraq-1986290.html

>