Bố mẹ xin cho con ở lại lớp 2 vì học yếu nhưng trường không đồng ý

>