Cấm xe máy khi Sài Gòn, Hà Nội nhiều chung cư cao tầng là hợp lý?

>