Cảnh sát tiêu huỷ 500 khẩu súng: Sao dân tự chế vũ khí nhiều như vậy?

>