Nghịch lý và sự ích kỷ của con người

Ở đời có nhiều nghịch lý,và sự ích kỷ của con người. Trong đời người …
>