Cầu thang bộ chung cư bị cháy: Lối thoát hiểm hay cửa tử?

>