Clip vui của bé: “Tôi đang điên lắm đấy!”

Bọn trẻ mặt búng ra sữa nhưng có biểu cảm nét mặt “khoắm” hơn cả cụ già mỗi khi chúng gặp chuyện bực mình. Thật oái oăm, cha mẹ không bao giờ đồng cảm, họ lại còn cười nữa!

Biểu cảm nét mặt siêu đáng yêu của bé khi gặp chuyện bực mình

Huyền Anh

Theo FnF 

Leave a Reply