Có 300 triệu nên mua chung cư ngay hay chờ đến khi lấy chồng?

>