Dân đánh lưới được cá leo nặng 60 kgtrên sông Sêrêpôk

>