Danh hiệu hoa hậu có trọn vẹn khi bỏ phần thi áo tắm?

>