Đạp xe thể thao vượt đèn đỏ, chạy vào cao tốc: Tinh thần thể dục còn đâu?

>