Dấu hằn ở tay Donald Trump sau cú bắt tay của Tổng thống Pháp mang thông điệp gì?

>