Để trẻ em thò đầu khỏi cửa sổ trời ôtô có phạm luật?

>