Dừng sản xuất, thu hồi giấy tờ sản phẩm Ích Tâm Khang và IMUSNANO Curcumin+

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành Quyết định số 280/QĐ-ATTP ngày 02/6/20202 về việc Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Ích Tâm Khang (số 3389/2020/ĐKSP ngày 19/04/2020) cấp cho Công ty TNHH sản xuất và thương mại Sức Khỏe Việt.

Công ty này có địa chỉ tại phòng 702, số 627 đường Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, do Công ty cổ phần Bigfa, (địa chỉ: Khu công nghiệp Lương Sơn, Km36-QL6, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) sản xuất.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và Công ty TNHH sản xuất và thương mại Sức Khỏe Việt có trách nhiệm dừng sản xuất và lưu thông sản phẩm nêu trên kể từ ngày quyết định này có hiệu lực và thông báo đến các cơ quan, tổ chức liên quan.

Cơ quan này cũng ban hành Quyết định số 281/QĐ-ATTP ngày 02/6/2020 về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: IMUSNANO Curcumin+ (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 3151/2020/ĐKSP ngày 14/04/2020)  cấp cho  Công ty cổ phần đầu tư phát triển Imus, địa chỉ: Số 77, ngõ 46, đường Việt Bắc, tổ 16, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên) do Công ty TNHH dược phẩm Smard, (địa chỉ: Thôn Song Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội) sản xuất.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Imus có trách nhiệm dừng sản xuất và lưu thông sản phẩm nêu trên kể từ ngày quyết định này có hiệu lực và thông báo đến các cơ quan, tổ chức liên quan.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan quản lý nhận được thông báo xin huỷ hồ sơ Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm của hai công ty trên.

Tú Anh

Leave a Reply