Giá nào cho máy bơm ‘khủng’ khi đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn ngập nước?

>