Gimenez khóc vì trọng tài xử ép chứ không phải Uruguay thua 2-0

>