Hai thanh niên cầm bao tải đi trộm điện thoại bị bắt quả tang

>