Lập tổ phản ứng nhanh xử lý tiếng ồn: Tôi mong đừng ‘đánh trống bỏ dùi’

>