Nghiêm cấm lấy thương hiệu bệnh viện để vận chuyển người bệnh không phép

Theo Sở Y tế tỉnh Cà Mau, thời gian qua người dân phản ánh có một số tổ chức, cá nhân hoạt động ngoài hệ thống của ngành y tế, tổ chức, trang bị phương tiện xe cứu thương làm dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh thu tiền giá cao, không an toàn cho người bệnh trong quá trình cấp cứu, vận chuyển.

Đặc biệt, các tổ chức, cá nhân này cung cấp cấp dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ người bệnh chưa được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động theo đúng quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh, gây bức xúc trong dư luận.

“Một số trường hợp nhân viên y tế có hiện tượng móc nối, liên kết với các tổ chức, cá nhân bên ngoài. Vấn đề này trước đây đã được Sở Y tế nhắc nhở cho các đơn vị trực thuộc trong ngành y tế và các tổ, chức cá nhân trong tỉnh phải thực hiện nghiêm theo quy định.

Tuy nhiên, cho đến nay tình trạng này vẫn còn diễn ra phức tạp và làm ảnh hưởng đến ngành y tế”, Sở Y tế tỉnh Cà Mau có văn bản nêu rõ.

Nghiêm cấm lấy thương hiệu bệnh viện để vận chuyển người bệnh không phép - 1

Sở Y tế Cà Mau vừa có chỉ đạo chấn chỉnh lại dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh.

Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, để chấn chỉnh tình trạng trên, Sở nghiêm cấm các bệnh viện, Trung tâm y tế có giường bệnh tổ chức hoặc liên kết với các tổ chức, cá nhân bên ngoài lấy thương hiệu của bệnh viện bằng các hình thức để hoạt động dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh mà chưa được Sở Y tế cấp phép hoạt động.

Yêu cầu các bệnh viện tăng cường kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh mọi hoạt động công tác vận chuyển người bệnh ra, vào tại cơ sở khám, chữa bệnh, không để tình trạng lộn xộn, mất kiểm soát và có tiêu cực liên quan đến dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh tại đơn vị.

Sở Y tế Cà Mau giao cho Thanh tra chủ động phối hợp với các ban, ngành, các phòng chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đối với hoạt động dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh.

Huỳnh Hải

Leave a Reply