Nhiều xe tải chạy rất chậm nhưng không cho xe khác vượt trên cao tốc

>