‘Quả vải ngon nhưng không ăn được nhiều nên dễ bị ế’

>