Ronaldo, Messi trở về ngôi đền sùng bái cá nhân

>