Tại sao ‘cẩu tặc’ bị đánh đập tàn nhẫn hơn kẻ trộm xe máy?

>