Tại sao công nhân vệ sinh không thu gom ghế nệm cũ?

>