Thanh niên bị bắt quả tang móc túi cô gái chờ đèn đỏ

>