‘Thật khó để thấu hiểu và cảm thông với người bị trầm cảm’

>