Thật nghiệt ngã khi Buffon chưa bao giờ chạm được Cup C1

>