Tôi bán cà phê rang xay tại chỗ bị khách chê ‘không đậm, không khét’

>