Tôi không thích phụ nữ nhuộm tóc xanh đỏ, bù xù như hát rock

>