Tôi luôn chọn bay 6h sáng ở Tân Sơn Nhất để không bị delay

>