Tranh cãi đánh vần ‘vuông tròn’ và sự phản hồi chậm chạp

>