Vì sao tăng ca chỉ nhận 30.000 đồng nhưng công nhân không kiện?

>