Vì sao tập huấn PCCC chung cư buổi đầu có 90 người, buổi thứ ba chỉ còn 10 người?

>